Erdészeti gépésztechnikus

A képzés alapvető jellemzői

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 521 02
 • Szakképesítés megnevezése: Erdészeti gépésztechnikus
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség.
 • Az elméleti képzési idő aránya: 50%, a gyakorlati képzési idő aránya: 50%.
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
  • 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
  • 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 • Erdészeti gépésztechnikus
 • Erdei tuskózógép-kezelő
 • Erdészeti felkészítőgép kezelője
 • Erdészeti gépész
 • Erdészeti motorfűrészkezelő
 • Erdészeti rakodógép kezelője
 • Erdőművelési gépkezelő
 • Faaprítógép-kezelő
 • Fakitermelő gépész
 • Fakitermelő gép kezelője
 • Láncfűrész-kezelő
 • Traktorvezető

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

 • Részt vesz az erdészeti géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök kiválasztásában, üzemeltetésében, karbantartásában és javításában. Erdészeti vállalatoknál, vállalkozásoknál, szolgáltató részlegeknél üzembe helyezi és átadja az új vagy felújított gépeket, irányítja az erdőgazdasági tevékenységet végző gépcsoportok munkáját.
 • Előkészíti, előkészítteti a gépeket az előírt követelmények szerinti feladatok ellátásához. Végzi és szervezi az üzemzavarok feltárását, kivizsgálását és megszüntetését.
 • Gondoskodik a termeléshez szükséges anyagok és a megtermelt erdei termékek, alapanyagok szállításáról, tárolásáról.
 • Irányítja, végrehajtja az erdészeti termelés gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket. Kapcsolatot tart az ügyféllel.
 • Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat, valamint az erdészeti gépek kezelésére, üzemeltetésére, javítására vonatkozó Erdészeti Biztonsági Szabályzat előírásait.
 • A vállalkozást a jogszabályoknak megfelelően működteti, fejlesztéseinek finanszírozásához felkutatja, kiválasztja, igénybe veszi a megfelelő forrásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a feladatai elvégzéséhez szükséges erdőgazdasági műszaki erőforrásokat az erdőgazdasági termelés gépeit, valamint az ehhez szükséges adaptereket kiválasztani,
 • talajművelést, tápanyagpótlást, vetést, ültetést, palántázást, csemetekerti növényápolást elvégezni,
 • végrehajtani a csemete kiemelést, a vermelést, valamint egyéb csemetekerti feladatokat,
 • elvégezni a fakitermelési feladatokat kézi és gépi eszközökkel,
 • elvégezni a vágástakarítást, a bozótirtást, a tuskózást, valamint a tuskó kiemelést,
 • motorfűrésszel, döntési, gallyazási és darabolási feladatokat ellátni,
 • választékolást pontosan végrehajtani,
 • közelítést végrehajtani csörlős, traktoros és egyéb közelítő géppel,
 • szállítási feladatokat végezni és egyéb vágástéri faanyagmozgató gépeket üzemeltetni,
 • a kérgező, hasító, aprító felkészítő gépeket (üzemeltetni),
 • erdészeti rakodó gépekkel faanyagot mozgatni, rakodási feladatokat végrehajtani,
 • a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket kezelni,
 • az erdőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel bevizsgálni, hibabehatárolást végezni,
 • szerkezeti egységek, alkatrészek hibafelvételezését elvégezni,
 • javítási, karbantartási dokumentációt értelmezni, készíteni és vezetni,
 • karbantartási, javítási ütemtervet készíteni, javaslatot tenni az erdőgazdasági termelés gépeinek és erőforrásainak javítására, felújítására,
 • ellenőrizni az erdőgazdasági gépek funkcionális működését és átadni az üzemeltetőnek,
 • irányítani és végrehajtani az erdőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását,
 • irányítani az erdőgazdasági munkálatokat, biztosítani a műszaki feltételeket,
 • betartani és betartatni az erdőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetése és javítása során a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, valamint az Erdészeti Biztonsági Szabályzatot,
 • piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani és működtetni a vállalkozását,
 • meghatározni termékei, szolgáltatásai árát, értékesítésének folyamatát,
 • adott vállalkozás tervezéséhez, működtetéséhez hatékony analitikus nyilvántartási rendszert kialakítani, működtetni,
 • mezőgazdasági termelési folyamatokhoz elő-, utó- és közbülső kalkulációt végezni,
 • a termék előállítási, szolgáltatási folyamat anyag-, eszköz- és élőmunka igényét meghatározni.

Kapcsolódó szakképesítések:

 • Élelmiszeripari gépésztechnikus
 • Mezőgazdasági gépész
 • Mezőgazdasági gépésztechnikus

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai

azonosító száma megnevezése
10925-16 Agrárműszaki alapok
11510-16 Erdőgazdasági erőforrások
10976-16 Erdőgazdasági termelés gépei
10977-16 Gépek üzemeltetése az erdőgazdaságban
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11600-16 Erdészeti alapismeretek
11906-16 Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek

 A Foglalkoztatás I. modul célja, hogy a tanuló idegen nyelven képes legyen az alábbi feladatokat elvégezni:

 • bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással);
 • alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt;
 • szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír;
 • állásinterjún részt vesz;
 • munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik;
 • idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti munkát végez;
 • munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése, használata.

A Foglalkoztatás II. modul profiljába tartoznak a következő feladatok:

 • Munkaviszonyt létesít
 • Alkalmazza a munkaerő piaci technikákat
 • Feltérképezi a karrierlehetőségeket
 • Vállalkozást hoz létre és működtet
 • Motivációs levelet és önéletrajzot készít
 • Diákmunkát végez