Mezőgazdasági gépésztechnikus

A képzés alapvető jellemzői

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 521 05
 • Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági gépésztechnikus
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
 • A képzés megkezdésének feltétele: érettségi végzettség.
 • Az elméleti képzési idő aránya: 50%, a gyakorlati képzési idő aránya: 50%.
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
 • 5 évfolyamos képzés esetén, a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
 • 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3116 Gépésztechnikus Mezőgazdasági gépésztechnikus
8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője
 • Fejő- és tejkezelőgép kezelője
 • Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője
 • Mezőgazdasági kotrógépkezelő
 • Mezőgazdasági rakodógép kezelő
 • Növényvédő gépész
 • Önjáró betakarítógép kezelője
 • Talajjavítási gépkezelő
 • Talajtisztító gépkezelő
 • Traktorvezető
 • Vegyszeres növényvédő gép kezelője
 • Cséplőgépkezelő
 • Csíráztató-gépkezelő
 • Mezőgazdasági, erdőgazdasági növényvédő gép kezelője
 • Erdészeti motorfűrészkezelő
6130 Vegyes profilú gazdálkodó
 • Állat- és növénytermesztő
 • Ökogazda
 • Önálló gazda
 • Őstermelő

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

 • Részt vesz az agrárágazati géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök kiválasztásában, üzemeltetésében, karbantartásában és javításában. Mezőgazdasági vállalatoknál, vállalkozásoknál, szolgáltató részlegeknél üzembe helyezi és átadja az új, felújított gépeket, irányítja a mezőgazdasági tevékenységet végző gépcsoportok munkáját.
 • Előkészíti, előkészítteti a gépeket az előírt, az agrotechnikai követelmények szerinti feladatok ellátásához. Végzi, szervezi az üzemzavarok, az agrotechnikai követelmények szerinti minőségi munkavégzés problémáinak feltárását, kivizsgálását és megszüntetését.
 • Gondoskodik a termeléshez szükséges anyagok és a megtermelt élelmiszerek, alapanyagok szállításáról, tárolásáról.
 • Irányítja, végrehajtja a mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, kertészet, állattartás) gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket. Kapcsolatot tart az ügyféllel.
 • A vállalkozást a jogszabályoknak megfelelően működteti, fejlesztéseinek finanszírozásához felkutatja, kiválasztja, igénybe veszi a megfelelő forrásokat.
 • Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat, valamint a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat előírásait.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a feladat elvégzéséhez szükséges agrárműszaki erőforrásokat a mezőgazdasági termelés gépeihez, valamint az adaptereket kiválasztani,
 • tápanyagpótlást végezni,
 • talajművelést végezni,
 • vetés, ültetés és palántázás munkáit végrehajtani,
 • a növényápolást elvégezni,
 • végrehajtani a takarmány-betakarítás munkáit,
 • a gabona és az ipari növény betakarítására,
 • gumós-, gyümölcs és zöldségnövények betakarítására,
 • mezőgazdasági anyagmozgatást végezni,
 • földutat építeni és karbantartani,
 • tisztító-, szárító- és manipuláló berendezéseket üzemeltetni,
 • raktározási munkákat végezni,
 • takarmány-előkészítő gépet, berendezést üzemeltetni,
 • állattartásban etető-, itató- és trágyaeltávolító berendezést, gépet üzemeltetni,
 • fejő és tejkezelő gépet üzemeltetni,
 • mezőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel meghatározni, hibabehatárolást végezni,
 • szerkezeti egységek, alkatrészek hiba felvételezését elvégezni,
 • javítási, karbantartási dokumentációt értelmezni, készíteni és vezetni,
 • karbantartási, javítási ütemtervet készíteni, javaslatot tenni a tervezett felújításra,
 • a mezőgazdasági termelés gépeinek és erőforrásainak karbantartására, javítására, felújítására,
 • ellenőrizni a gép funkcionális működését és átadni az üzemeltetőnek,
 • irányítani a mezőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását,
 • a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket kezelni,
 • kapcsolatot tartani az ügyfelekkel,
 • szervezési és vezetési feladatokat ellátni,
 • piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani és működtetni a vállalkozást,
 • meghatározni termékei, szolgáltatási árát, értékesítésének folyamatát,
 • adott vállalkozás tervezéséhez, működtetéséhez hatékony analitikus nyilvántartási rendszert kialakítani, működtetni,
 • mezőgazdasági termelési folyamatokhoz elő-, utó- és közbülső kalkulációt végezni,
 • a termék-előállítási, szolgáltatási folyamat anyag, eszköz és élőmunka igényét meghatározni,
 • betartani és betartatni az agrárágazat gépeinek üzemeltetése, javítása során a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat és a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat vonatkozó előírásait.

Kapcsolódó szakképesítések:

 • Élelmiszeripari gépésztechnikus
 • Erdészeti gépésztechnikus
 • Mezőgazdasági gépész

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai

azonosító száma megnevezése
10925-16 Agrárműszaki alapok
10975-16 Agrárműszaki erőforrások
11049-16 Mezőgazdasági termelés gépei
11050-16 Gépek üzemeltetése a mezőgazdaságban
11908-16 Mezőgazdasági ismeretek
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11906-16 Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek

 A Foglalkoztatás I. modul célja, hogy a tanuló idegen nyelven képes legyen az alábbi feladatokat elvégezni:

 • bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással);
 • alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt;
 • szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír;
 • állásinterjún részt vesz;
 • munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik;
 • idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti munkát végez;
 • munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése, használata.

A Foglalkoztatás II. modul profiljába tartoznak a következő feladatok:

 • Munkaviszonyt létesít
 • Alkalmazza a munkaerő piaci technikákat
 • Feltérképezi a karrierlehetőségeket
 • Vállalkozást hoz létre és működtet
 • Motivációs levelet és önéletrajzot készít
 • Diákmunkát végez