Családi gazdálkodó

A képzés alapvető jellemzői

 • A szakképesítés azonosító száma: 34 814 01
 • Szakképesítés megnevezése: Családi gazdálkodó
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
 • A képzés megkezdésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség
 • Az elméleti képzési idő aránya: 30%, a gyakorlati képzési idő aránya: 70%.
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
  • 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
  • 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
6130 Vegyes profilú gazdálkodó Őstermelő
5242 Házvezető Gazdaasszony, Falusi vendéglátó
5129 Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozású Áru-előkészítő
3512 Hivatásos nevelőszülő, főállású anya Nevelőszülő
2312 Szociális munkás és tanácsadó Házi szociális munkás, Családgondozó
5115 Piaci, utcai árus Piaci, utcai zöldséges
5223 Házi gondozó Házi ápoló
9237 Háztartási alkalmazott Háztartási alkalmazott

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
A családi gazdálkodó a családi gazdálkodási rendszerben, elsősorban őstermelői körülmények között megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a gazdasági és egyéb háziállatok tartásával, gondozásával, a termékek értékesítésre előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos munkákat. Intézkedik a készletek, ételek, italok, takarmányok, vegyszerek stb. beszerzéséről, tárolásáról.
Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére.
Egyéneknek, családok, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • állattartás, növénytermesztés, kertészet mennyiségi, minőségi és gazdaságos rendszerét megtervezni, a feladatokat végrehajtani,
 • mezőgazdasági és egyéb, a ház körül, a gazdaságban megtermelt árukat saját felhasználásra és eladásra előkészíteni, árusítani,
 • kulturált életvitelt folytatni,
 • családban, háztartásban előforduló ruhajavításokat, tisztításokat elvégezni, egyszerűbb ruhadarabokat megvarrni, kézimunkát készíteni,
 • családi pénzügyi tervet készíteni,
 • konyhai, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni,
 • szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni,
 • pályázatokat előkészíteni,
 • állategészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani,
 • bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet,
 • gondozni a virágoskertet és a háziállatokat,
 • termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni,
 • ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint speciális étrendi igényeknek megfelelő, diabetikus, vegetáriánus ételeket elkészíteni,
 • gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat gyűjteni, felhasználni,
 • árubeszerzést végezni,
 • szakhatóságokkal kapcsolatot tartani,
 • a családi étkezésekhez teríteni, ételt, italt felszolgálni,
 • gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról,
 • háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni,
 • munka- és környezetvédelmi szabályokat betartani,
 • dokumentációt vezetni,
 • készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani,
 • háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni,
 • csecsemő- és gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni,
 • segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák végzésével,
 • szelektív szemétgyűjtést megvalósítani,
 • lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni,
 • textíliák mosását, javítását végezni.

Kapcsolódó szakképesítések:

 • Családellátó
 • Állattartó szakmunkás
 • Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
 • Gazda
 • Halász, haltenyésztő
 • Lovász
 • Mezőgazdasági technikus

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai

azonosító száma megnevezése
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11033-12 Család- és háztartásellátás
11034-16 Üzemgazdaság, ügyvitel
11036-16 Napi tevékenységek
11038-12 Kreatív textilfeldolgozás
11039-16 Mezőgazdasági termelés és feldolgozás

A Foglalkoztatás I. modul tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven, egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni, valamint a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.


A Foglalkoztatás II. modul profiljába tartoznak a következő feladatok:

 • Munkaviszonyt létesít
 • Alkalmazza a munkaerő piaci technikákat
 • Feltérképezi a karrierlehetőségeket
 • Vállalkozást hoz létre és működtet
 • Motivációs levelet és önéletrajzot készít
 • Diákmunkát végez