Gazda

A képzés alapvető jellemzői

 • A szakképesítés azonosító száma: 34 621 01
 • Szakképesítés megnevezése: Gazda
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
 • A képzés megkezdésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség.
 • Az elméleti képzési idő aránya: 40%, a gyakorlati képzési idő aránya: 60%
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
  • 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
  • 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
6130 Vegyesprofilú gazdálkodó Állat- és növénytermesztő
6130 Önálló gazda
6130 Őstermelő

 

 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • talaj-előkészítést, vetést végezni,
 • a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • növényápolást végezni,
 • élelmezési célra termesztett növényt betakarítani, tárolni,
 • takarmánynövényt betakarítani, tartósítani, tárolni,
 • gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni,
 • tartástechnológiai feladatokat végrehajtani,
 • állatot takarmányozni,
 • állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani,
 • állatot szaporítani,
 • gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni,
 • környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni,
 • kereskedelmi tevékenységet végezni,
 • vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni,
 • önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni,
 • alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni.

Kapcsolódó szakképesítések:

 • Aranykalászos gazda
 • Mezőgazdasági munkás
 • Biogazdálkodó
 • Állattartó szakmunkás
 • Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
 • Családi gazdálkodó
 • Halász, haltenyésztő
 • Lovász
 • Mezőgazdasági technikus

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai

azonosító száma megnevezése
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
10997-16 Állattartás
10998-16 Növénytermesztés
10999-16 Kertészeti alapok
11000-16 Mezőgazdasági géptan
11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
11002-12 Gazda kiegészítő tevékenységei

A Foglalkoztatás I .modul tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven, egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni, valamint a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.
A Foglalkoztatás II. modul profiljába tartoznak a következő feladatok:

 • Munkaviszonyt létesít
 • Alkalmazza a munkaerő piaci technikákat
 • Feltérképezi a karrierlehetőségeket
 • Vállalkozást hoz létre és működtet
 • Motivációs levelet és önéletrajzot készít
 • Diákmunkát végez