Munkalehetőség: gyógypedagógus

Munkatársakat keresünk egy  gyógypedagógus személyében.
A részletekért kattintson a bővebben gombra.

 

 

FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

FM KASzK - Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2081 Piliscsaba, József Attila utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógiai programban és az éves munkatervben szereplő feladatok ellátása. Tanórák és egyéb pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása, az iskolába járó, integrált sni tanulók számára a szakértői véleményben előírt gyógypedagógiai fejlesztő órák biztosítása, az ehhez kapcsolódó dokumentáció naprakész vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógus bérezés és előmeneteli rendszer a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta, speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus vagy okleveles gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár és a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Büntetlen előélet

•         Magyar állampolgárság

•         Munkaköri egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Élő, aktív, minimum B1-es szintű angol vagy német nyelvtudás

•         Nemzetközi projektekben való részvételi hajlandóság

•         Megváltozott munkaképesség

•         Középiskolában, szakiskolában töltött szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes, europass-formátumú részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével

•         Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

•         Nyilatkozat a megváltozott munkaképességről (alkalmazás esetén: a megváltozott munkaképességről szóló határozat bemutatása)

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

•         Alkalmazás esetén: orvosi igazolás, amellyel a pályázó a munkakör ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja

•         Alkalmazás esetén: Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Börzsönyi Tünde tagintézmény-vezető nyújt, a +36-26-375-012, +36-30-559-6605 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton FM KASzK Pályázatkezelő részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás szerint történik. A tagintézmény-vezető felterjesztése alapján a főigazgató dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         FM KASzK

•         FM KASzK, Dr. Szepesi László SzKI

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Felv1/2018., valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. A jogviszony 4 hónapos próbaidőt tartalmaz. Szokásos munkavégzés helye: FM KASzK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági és Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Piliscsaba, József Attila utca 2., illetve munkáltatói utasítás alapján székhely intézmény: FM KASzK és tagintézményei (székhely/telephely cím: honlapon megtalálható).