Munkalehetőség iskolánkban

Munkalehetőség iskolánkban:

Pedagógus álláshelyek:  gyógypedagógus, matematika - fizika szakos középiskolai tanár
Technikai munkakörbe: fűtő-karbantartó

Részletekért kattintson a bővebben gombra.

FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
FM KASzK tagintézménye - Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
gyógypedagógus  munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2081 Piliscsaba, József Attila utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A pedagógiai programban és az éves munkatervben szereplő feladatok ellátása. Tanórák és egyéb pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása, az iskolába járó, integrált sni tanulók számára a szakértői véleményben előírt gyógypedagógiai fejlesztő órák biztosítása, az ehhez kapcsolódó dokumentáció naprakész vezetése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógus bérezés és előmeneteli rendszer a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola, a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta, speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus vagy okleveles gyógypedagógus vagy gyógypedagógia-tanár és a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakon, szakirányon végzett gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta,
 Büntetlen előélet
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 Magyar állampolgárság
 Munkaköri egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Élő, aktív, minimum B1-es szintű angol vagy német nyelvtudás
 Középiskolában, szakiskolában töltött szakmai gyakorlat
 Megváltozott munkaképesség
 Nemzetközi projektekben való részvételi hajlandóság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Fényképes, europass formátumú részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével
 Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés)
 Nyilatkozat a megváltozott munkaképességről (alkalmazás esetén: a megváltozott munkaképességről szóló határozat bemutatása)
 Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 Alkalmazás esetén: orvosi igazolás, amellyel a pályázó a munkakör ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja
 Alkalmazás esetén: Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. augusztus 23. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Börzsönyi Tünde tagintézmény-vezető nyújt, a +36-26-375-012, +36-30-559-6605 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton KASzK Pályázatkezelő részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás szerint történik. A tagintézmény-vezető felterjesztése alapján a főigazgató dönt a kinevezésről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 FM KASzK
 FM KASzK, Dr. Szepesi László SzKI
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Felv49/2018., valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. A jogviszony 4 hónapos próbaidőt tartalmaz. Szokásos munkavégzés helye: FM KASzK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági és Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Piliscsaba, József Attila utca 2., illetve munkáltatói utasítás alapján székhely intézmény: FM KASzK és tagintézményei (székhely/telephely cím: honlapon megtalálható).

 

FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
FM KASzK tagintézménye - Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
matematika - fizika szakos középiskolai tanár 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2081 Piliscsaba, József Attila utca 2-4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Középfokú oktatás keretében szaknak megfelelő tantárgy megtartása, részvétel a munkaközösség és a nevelőtestület munkájában. A pedagógus munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógus bérezés és előmeneteli rendszer a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Egyetem, matematika - fizika szakos középiskolai tanár,
 Büntetlen előélet
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 Magyar állampolgárság
 Munkaköri egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Élő, aktív, minimum B1-es szintű angol vagy német nyelvtudás
 Középiskolában, szakiskolában töltött szakmai gyakorlat
 Megváltozott munkaképesség
 Nemzetközi projektekben való részvételi hajlandóság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Fényképes, europass formátumú részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével
 Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 Nyilatkozat a megváltozott munkaképességről (alkalmazás esetén: a megváltozott munkaképességről szóló határozat bemutatása
 Alkalmazás esetén: orvosi igazolás, amellyel a pályázó a munkakör ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja
 Alkalmazás esetén: Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. augusztus 22. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:  2018. július 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Börzsönyi Tünde tagintézmény-vezető nyújt, a +36-26-375-012, +36-30-559-6605 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton KASzK Pályázatkezelő részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás szerint történik. A tagintézmény-vezető felterjesztése alapján a főigazgató dönt a kinevezésről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 FM KASzK
 FM KASzK, Dr. Szepesi László SzKI
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Felv38/2018., valamint a munkakör megnevezését: matematika-fizika szakos középiskolai tanár. A jogviszony 4 hónapos próbaidőt tartalmaz. Szokásos munkavégzés helye: FM KASzK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági és Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Piliscsaba, József Attila utca 2., illetve munkáltatói utasítás alapján székhely intézmény: FM KASzK és tagintézményei (székhely/telephely cím: honlapon megtalálható).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaszk.hu honlapon szerezhet.

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet
FM KASzK - Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

általános karbantartó-kazángépkezelő 
munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2081 Piliscsaba, József Attila utca 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményben a fűtési rendszer üzemben tartása és egyéb karbantartási feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
 Szakmunkásképző intézet, építőipari szakképesítés és kisteljesítményű kazánfűtő végzettség, 
 Büntetlen előélet 
 Magyar állampolgárság 
 Munkaköri egészségügyi alkalmasság 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 B-C-D kategóriás jogosítvány 
 Épületfenntartással kapcsolatos szakmunkás végzettség 
 Megváltozott munkaképesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Fényképes, europass formátumú részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével 
 Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez 
 Nyilatkozat a megváltozott munkaképességről (alkalmazás esetén: a megváltozott munkaképességről szóló határozat bemutatása) 
 Alkalmazás esetén: orvosi igazolás, amellyel a pályázó a munkakör ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja 
 Alkalmazás esetén: Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borbély Endre műszaki csoportvezető nyújt, a 433-1200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 Elektronikus úton KASzK Pályázatkezelő részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás szerint történik. A műszaki csoportvezető felterjesztése alapján a főigazgató dönt a kinevezésről. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

 FM KASzK

 FM KASzK, Dr. Szepesi László SzKI

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Felv/13/2018., valamint a munkakör megnevezését: általános karbantartó - kazángépkezelő. A jogviszony 4 hónapos próbaidőt tartalmaz. Szokásos munkavégzés helye: FM KASzK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági és Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Piliscsaba, József Attila utca 2., illetve munkáltatói utasítás alapján székhely intézmény: FM KASzK és tagintézményei (székhely/telephely cím: honlapon megtalálható). 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaszk.hu honlapon szerezhet.

 

FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet
FM KASzK - Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

általános karbantartó-kazángépkezelő 
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2081 Piliscsaba, József Attila utca 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményben a fűtési rendszer üzemben tartása és egyéb karbantartási feladatok ellátása. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
 Szakmunkásképző intézet, építőipari szakképesítés és kisteljesítményű kazánfűtő végzettség, 
 Büntetlen előélet 
 Magyar állampolgárság 
 Munkaköri egészségügyi alkalmasság 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 B-C-D kategóriás jogosítvány 
 Épületfenntartással kapcsolatos szakmunkás végzettség 
 Megváltozott munkaképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Fényképes, europass formátumú részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével 
 Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez 
 Nyilatkozat a megváltozott munkaképességről (alkalmazás esetén: a megváltozott munkaképességről szóló határozat bemutatása) 
 Alkalmazás esetén: orvosi igazolás, amellyel a pályázó a munkakör ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja 
 Alkalmazás esetén: Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 7. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borbély Endre műszaki csoportvezető nyújt, a 433-1200 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
 Elektronikus úton KASzK Pályázatkezelő részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás szerint történik. A műszaki csoportvezető felterjesztése alapján a főigazgató dönt a kinevezésről. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 15. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 FM KASzK
 FM KASzK, Dr. Szepesi László SzKI
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Felv/13/2018., valamint a munkakör megnevezését: általános karbantartó - kazángépkezelő. A jogviszony 4 hónapos próbaidőt tartalmaz. Szokásos munkavégzés helye: FM KASzK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági és Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Piliscsaba, József Attila utca 2., illetve munkáltatói utasítás alapján székhely intézmény: FM KASzK és tagintézményei (székhely/telephely cím: honlapon megtalálható). 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaszk.hu honlapon szerezhet.