Munkatársakat keresünk

Munkatársakat keresünk egy mezőgazdasági gépész szakmai tanár, illetve egy   mezőgazdasági és erdészeti gyakorlati oktató  személyében

 

FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
FM KASzK - Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
mezőgazdasági gépész szakmai tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2081 Piliscsaba, József Attila utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tantárgyfelosztásban szereplő szakmai tantárgyak tanítása, elméleti és gyakorlati órák megtartása, érettségi felkészítés, részvétel a munkaközösség és a nevelőtestület munkájában. A pedagógus munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógus bérezés és előmeneteli rendszer a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

                       Pályázati feltételek:

•         Egyetem, gépész mérnöktanár, vagy gépészmérnök és pedagógus végzettség,

•         Büntetlen előélet

•         Munkaköri egészségügyi alkalmasság

•         Magyar állampolgárság

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Élő, aktív, minimum B1-es szintű angol vagy német nyelvtudás

•         Nemzetközi projektekben való részvételi hajlandóság

•         Megváltozott munkaképesség

•         Középiskolában, szakiskolában töltött szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

•         Fényképes, europass-formátumú részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével

•         Nyilatkozat a megváltozott munkaképességről (alkalmazás esetén: a megváltozott munkaképességről szóló határozat bemutatása)

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

•         Alkalmazás esetén: orvosi igazolás, amellyel a pályázó a munkakör ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja

•         Alkalmazás esetén: Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. január 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Börzsönyi Tünde tagintézmény-vezető nyújt, a +36-26-375-012, +36-30-559-6605 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton FM KASzK Pályázatkezelő részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás szerint történik. A tagintézmény-vezető felterjesztése alapján a főigazgató dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         FM KASzK
•         FM KASzK, Dr. Szepesi László SzKI

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Felv103/2017., valamint a munkakör megnevezését: mezőgazdasági gépész szakmai tanár. A jogviszony 4 hónapos próbaidőt tartalmaz. Szokásos munkavégzés helye: FM KASzK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági és Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Piliscsaba, József A. u. 2., illetve munkáltatói utasítás alapján székhely intézmény: FM KASzK és tagintézményei (székhely/telephely cím: honlapon megtalálható).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaszk.hu honlapon szerezhet. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
       a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
FM KASzK - Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
mezőgazdasági és erdészeti gyakorlati oktató
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2081 Piliscsaba, József Attila utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A tantárgyfelosztásban szereplő szakmai gyakorlati órák megtartása, részvétel a munkaközösség és a nevelőtestület munkájában. A pedagógus munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógus bérezés és előmeneteli rendszer a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Technikum, mezőgazdasági és/vagy erdésztechnikus és/vagy gépésztechnikus,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

•         Büntetlen előélet

•         Magyar állampolgárság

•         Munkaköri egészségügyi alkalmasság

•         Technikusként munkaviszonyban eltöltött 5 éves szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskolai végzettség, tanári/szakoktatói szakképesítés

•         Középiskolában, szakiskolában töltött szakmai gyakorlat

•         Élő, aktív, minimum B1-es szintű angol vagy német nyelvtudás

•         Nemzetközi projektekben való részvételi hajlandóság

•         Megváltozott munkaképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes, europass-formátumú részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével

•         Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

•         Nyilatkozat a megváltozott munkaképességről (alkalmazás esetén: a megváltozott munkaképességről szóló határozat bemutatása)

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

•         Alkalmazás esetén: orvosi igazolás, amellyel a pályázó a munkakör ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja

•         Alkalmazás esetén: Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. január 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Börzsönyi Tünde tagintézmény-vezető nyújt, a +36-26-375-012, +36-30-559-6605 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton FM KASzK Pályázatkezelő részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás szerint történik. A tagintézmény-vezető felterjesztése alapján a főigazgató dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         FM KASzK

•         FM KASzK, Dr. Szepesi László SzKI

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kérjük a pályázatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Felv104/2017., valamint a munkakör megnevezését: mezőgazdasági és erdészeti gyakorlati oktató. A jogviszony 4 hónapos próbaidőt tartalmaz. Szokásos munkavégzés helye: FM KASzK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági és Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Piliscsaba, József A. u. 2., illetve munkáltatói utasítás alapján székhely intézmény: FM KASzK és tagintézményei (székhely/telephely cím: honlapon megtalálható).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaszk.hu honlapon szerezhet.