Ökoiskola 2019

Az első három évben  sikeresen teljesítettük ÖKOISKOLAI vállalásainkat. Hamarosan ismét benyújtjuk pályázatunkat újrapályázóként az ÖKOISKOLA címért. Ökoiskolai munkatervünk a Bővebben gombra kattintva érhető el. Ökiskolai programjainkról az ÖKOSULI link alatt tájékozódhatnak az érdeklődők.

Ökoiskolai munkaterv

2018-2019. tanév

1. Kiemelt közreműködők

Az ökoiskolai tevékenységünk céljainak megvalósításában, a feladatok tervezésében és végrehajtásában kiemelten részt vesznek az iskola dolgozói (elsősorban a tantestület és a vezetőség, különösen a munkaközösség-vezetők és osztályfőnökök), valamint a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat. A munkaterv elkészítéséért, végrehajtásáért és a végrehajtás értékeléséért elsősorban az ökoiskolai munkacsoport a felelős. Iskolánkban Zöld Dök működik, amely elkötelezett a tanulók környezettudatosságának növelésében, valamint ismeri és szem előtt tartja a fenntarthatósággal kapcsolatos viselkedési normák támogatását a diákok körében.

Mivel iskolánk az Agrárminisztérium által fenntartott Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ tagja, ökoiskolai munkatervünket és tevékenységeinket egyeztetni kell a Központ többi iskolájával, illetve vezetőségével.

2. Alapvető célkitűzések

 • A fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése az iskolai nevelés-oktatás és az intézményfenntartás mindennapi gyakorlatában.
 • A tanulók elkötelezettségének felkeltése a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos környezeti, gazdasági és szociális értékek megóvása iránt, kiemelten azokon a területeken, amelyek a szakképzésükhöz kapcsolódnak.
 • Az iskolai közösségek, illetve hozzájuk kapcsolódó személyek (pl. szülők) aktív közreműködési igényének felkeltése a környezeti értékek (pl. a Natura 2000 területek) és a lakóhelyükhöz tartozó hagyományok megóvásában.
 • Ökoiskolai tevékenységeink és szemléletünk felhasználása az iskola ismertségének növelésére.

3. Egész évre vonatkozó feladatok

 • Folyamatos kommunikáció, ismeretterjesztés a fenntarthatóságról faliújságon keresztül.
 • A fenntarthatósági témahét megszervezése.
 • Egészségnevelési program előkészítése.
 • Helyi értékekre a figyelem ráirányítása.
 • Komposztdomb karbantartása.
 • Iskolai környezetünk rendben tartása, szemétmentesítés (az iskola 3 hektáros területét szeptemberben felosztjuk az osztályok között, akik egész évben gondját viselik a saját területüknek). Hóeltakarítás, csúszásmentesítés környezetbarát anyagok felhasználásával, kertgondozás, gyomtalanítás, fűnyírás, öntözés.
 • Folyamatos szemléletfejlesztés: osztályfőnöki órákon, a tanulókkal folytatott beszélgetésekben jelenjenek meg a fenntartható fejlődés értékei, pl. tolerancia, reziliencia, érzékenység és támogatás egymás, ill. a Föld más területein élők problémáinak tekintetében, a védtelenek védelme, egészséges életmód, környezetvédelem és tiszta környezet, tudatos vásárlás, takarékosság az erőforrásokkal stb.
 • Szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag, szárazelem). Elkészültek a szelektív gyűjtők a nyári gyakorlat során. Tanári segítséggel a  diákok saját maguk készítették el ezeket. Az iskola minden épületében minden emeletén elhelyezésre kerültek.
 • A „Te szedd” programban és a várostakarításban való részvétel.
 • „Zöld szigeteink” folyamatos gondozása az épületekben.
 • Erdőjáró szakkör (minden kedden kirándulás, ezekről cikk a honlapon, fotókkal)
 • Az energiafelhasználás folyamatos ellenőrzése (csapok, WC tartályok meghibásodásának azonnali jelzése a karbantartó füzetekben, javítás; villanyoltás és projektorok kikapcsolása, ha a használat indokolatlan).
 • Az Erasmus + utakat továbbra is felhasználjuk arra, hogy a gyerekek más népek szokásaival, hagyományaival ismerkedjenek, kapcsolatokat keressenek más nemzetek képviselőivel.
 • Az ökológiai munkacsoport folyamatosan figyelemmel kíséri, és negyedévente értékeli a munkaterv megvalósulását.
 • A „más órák” keretében igyekszünk a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos előadásokat, foglalkozásokat szervezni.
 • „Ments meg egy kertet” program működtetése.
 • A tanév kiemelt fontosságú feladata az Ökoiskola cím másodszori elnyeréséért az ismétlő pályázat előkészítése, majd a pályázat benyújtása.
 • Havonta értékeljük a honlapra felkerülő cikkek és fotógalériák forgalmát, hogy a szükséges korrekciókat el tudjuk végezni.
 • A Szepesi napon elégedettségi kérdőívvel mérjük a látogatók elégedettségét, utólag értékeljük.
 • A tanév végén általános felmérést végzünk, hogy az ökoiskolai tevékenységek milyen mértékben „hatottak” a gyerekekre.

4. Mérés, értékelés

5. Partnerkapcsolatok

Az iskolai hálózaton rendelkezésre áll azon személyek elérhetősége, akik segíthetik az ökoiskolai tevékenységeink hatékony megvalósítását.


6. Programterv

Feladat

Felelős

Tev. kezdete

Tev. határidő

Erőforrások

Partnerek

Dokumentálás, disszemináció

Gólyatáborban kirándulás

új osztályfőnökök

augusztus utolsó hete

augusztus utolsó hete

térkép

felsőbb éves segítők

fotók, felrakás a honlapra

Munkaterv megbeszélése

ökoiskolai munkacsoport vezetője

augusztus utolsó hete

szeptember 15.

A munkacsoport tagjai

a munkacsoport tagjai, osztályfőnökök, iskolavezetés

elkészült munkaterv

Az osztályok ellátogatnak egy Piliscsabához közeli Natura 2000 területre

osztályfőnökök

felkészülés: augusztus utolsó hete

megvalósítás: a tanév során

irodaszerek, internet (ismertetők), térképek, közlekedési költségek

Pilis len látogatóközpont, Duna-Ipoly Nemzeti Park

fotók, projekt produktumok, a legjobbakat kiállítjuk Szepesi napon

Az ismétlő Ökoiskola pályázat előkészítése

Börzsönyi Tünde

szeptember közepe

február vége

korábbi pályázat

Zöld Dök, OFI munkatársai

a meglévő anyagokról a dokumentáció elhelyezése az iskolai hálózaton

„Euroskill”

osztályfőnökök

szeptember közepe

szeptember vége

közlekedési költségek

osztályfőnökök, gyakorlati oktatásvezető

a versenyen szerzett tapasztalatok felhasználása

Az osztálytermek és a kollégiumi személyes terek berendezése, dekorálás

kollégiumi nevelők, osztályfőnökök

szeptember közepe

szeptember utolsó hete

papír, eszközök, kellékek

minden tanuló, szülők

fotók az elkészült termekről (Dök által szervezett verseny)

Plakát készítése az Állatok világnapjára

Zöld Dök

szeptember közepe

október 4.

papír, irodaszer

tanulók

plakát

Szelektív hulladékgyűjtők karbantartása

gyakorlatvezetők

szeptember vége

folyamatos

eszközök, kellékek, újrahasznosítható hulladékok (pl. gumikerekek)

gyakorlaton résztvevő tanulók

fotódokumentáció, elkészült hulladékgyűjtők

Szelektív hulladékgyűjtés folytatása a kollégiumban (folyosói gyűjtőedények ellenőrzése)

ökoiskolai munkacsoport vezetője, gyakorlatvezetők, gazdasági ügyintéző

szeptember 1.

folyamatos

aktív, elkötelezett diákok

Körzeti hulladékgyűjtő cég ügyvezetője

fotók, iskolarádió, cikk a honlapon

Komposztdomb  kezelése

Erdészeti gyakorlat vezető

október közepe

október 30.

traktor, gázolaj

gyerekek (gyakorlatokon)

fotóalbum a tevékenységről

Adventi, karácsonyi díszek készítése természetes anyagokból

Krotka Ágnes, Zöld Dök, Ofő.-k

november 1.

november 25.

kellékek, eszközök

helyi vállalkozók

dekoráció kihelyezése

Hulladékcsökkentési projekt (EWWR)

ökoiskolai munkacsoport vezetője

október 1.

november 27.

kellékek, eszközök

osztályfőnökök, Zöld Dök

a projekt nevezése az EWWR hétre

ERASMUS + út Finnországba

nemzetközi utak koordinátora

szeptember eleje

április  vége

KASZK biztosítja

résztvevő diákok, KASZK kapcsolattartó

fotók, élmények rögzítése naplóban

A könyvtárban külön „Zöld polc” működtetése a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kiadványokkal

könyvtáros

szeptember 1.

folyamatos

kellékek, kiadványok

Zöld DÖK

faliújságon interjú a könyvtárossal, iskolarádió, fotók

Fényképes szakmai beszámoló a dániai, finnországi útról

Kiutazó pedagógus

szeptember 04.

május közepe

fotók, prezentációs eszközök

résztvevő diákok

prezentáció „más óra” keretében és a Szepesi napon, fotók az eseményről, cikk a honlapon

Rövid beszámoló az ökoiskolai tevékenységekről

ökoiskolai munkacsoport vezetője

január közepe

január vége

számítógép

munkacsoport tagok

beszámoló ismertetése a félévi tantestületi értekezleten

FEHOVA kiállítás látogatása

szakoktatók, osztályfőnökök

február 1.

február vége

közlekedési költségek

kapcsolattartó, osztályfőnökök

a kiállításon szerzett anyagok felhasználása teremdekorációhoz

Kihelyezett odúk és a faismertető táblák ellenőrzése, javítása

Kurucz Péter

február közepe

március vége

szerszámok

gyakorlaton résztvevő tanulók

faliújságon plakát (megújult odúkról)

Komposzt kiszórása

szakmai munkaközösség vezetője

február eleje

március 15.

szerszámok

gyakorlaton résztvevő gyerekek

„Más órán” előadás a kertművelésről, terveinkről

A Zöld Dök plakátot készít a Víz világnapjára

DÖK támogató tanár

március 1.

március 22.

papír, irodaszer

Dök által bevont tanulók

plakát

„Ments meg egy kertet” program

Bartha Katalin

Kovács Anita

szeptember közepe

június közepe

projekt kellékek, eszközök

bevont tanulók

a jelentkezés kihirdetése egy „más órán”

Udvartakarítás, virágültetés

Osztályfőnökök

március 1.

április vége

virágok, vetőmagok

helyi vállalkozók

fotók

Fenntarthatósági témahét

ökoiskolai munkacsoport vezetője, pedagógusok

március 1.

április vége

témával kapcsolatos feladatlapok, programtervek, http://www.fenntarthatosagi.temahet.hu

Humusz szövetség

MME, Pilisi Parkerdő Zrt.

fotók, szöveges értékelés

Bekapcsolódás a városi szemétszedésbe/Te szedd! akcióba

osztályfőnökök, szakoktatók

szeptember

szeptember közepe és április közepe

 

tanulók és szülők bevonása

fotók

A Zöld Dök plakátot készít a Föld világnapjára

Dök támogató tanár

április 1.

április 22.

papír, irodaszer

Dök által bevont tanulók

plakát

A Zöld Dök plakátot készít a Madarak és fák napjára

Dök támogató tanár

május 2.

május 10.

papír, irodaszer

Dök által bevont tanulók

plakát

Rajzpályázat, fotópályázat a természeti értékekről

Dök vezetője

március 16.

május 26.

email cím, első 20 kinyomtatása, laminálása, paravánok

értékelő bizottság

kiállítás az első 20-ból a Szepesi napon

Szepesi nap (május 26: nyílt témanap a természeti értékekről)

igazgató

március 16.

június 16.

szórólapok, plakátok, online felületek (honlap, facebook)

tanári kar, technikai dolgozók, segítő tanulók, önkormányzatok, környékbeli iskolák, ovik

kampány, fotók, cikk a honlapra; köszönő levelek, publikációk

Év végi beszámoló a csoport munkájáról

ökoiskolai munkacsoport vezetője

június eleje

június közepe

munkacsoport tagok

 

beszámoló ismertetése értekezleten

Az elkészült fotókból folyamatosan kivonat kerül a honlapra.

Piliscsaba, 2018. augusztus 31.

                                                                                                                                              Börzsönyi Tünde                                                                                                                                                                                                                                                                     igazgató