Az Iskoláról

Iskolánk, több mint 60 éve áll a magyar közoktatás szolgálatában, mely időszak alatt a jelenlegi képzési struktúra a Földművelési Minisztérium mezőgazdasági szakiskolájából fejlődött ki az elmúlt 25 év során.

A képzés szakiskolai, szakközépiskolai és technikus szinten folyik, mezőgazdaság, erdészet, kifutó képzésként közlekedés, informatika, és virágkötő szakmacsoportokban. Idegen nyelvként német és angol nyelv választható.

2013 szeptemberétől bővítettük az iskola képzési kínálatát az agrárgazdasági képzések területén. Szakiskolai szinten erdész, szakmát is lehet tanulni iskolánkban.

Diákjaink - a gépész szakirányon - alapvégzettségük mellé még további 5-10 egyéb szakmai végzettséget, ill. jogosítványt szerezhetnek alanyi jogon, tanulmányi idejük végére.

Jelenleg iskolánk 16 osztályában közel 340 diák tanul. Az oktató-nevelő munkát 37 fő pedagógus látja el.

Iskolánk kiváló feltételekkel, kollégiummal, vendéglátó gyakorlóhelyekkel, sportcsarnokkal, műhelyekkel, gépparkkal és tangazdasággal rendelkező intézmény.  A gyakorlati oktatást bázisgazdaságok is segítik.

Célunk az erkölcsi értékeket tisztelő, széles általános és szakmai ismeretekkel rendelkező, értékes, hasznosítható tudással és végzettségekkel rendelkező fiatalok útnak indítása.

A nevelés–oktatás mellett iskolánk szolgáltatásokat is végez, mint tanfolyamszervezés, gépjármű vizsgáztatás, gépi földmunkák, szálláskiadás, étkeztetés, sportlétesítmények bérbeadása, különböző rendezvények helyszínének biztosítása (esküvők, konferenciák, évközi és nyári táborok). Az ezzel kapcsolatos érdeklődést, megrendelést, jelentkezést személyesen, telefonon, faxon, e-mail-en, vagy levélben várunk.

Köszönjük megtisztelő figyelmét!