Eljárásrend a járvány elleni védekezés szabályairól - módosítás

Tisztelt Szülők, Diákok, Vendégek!

Intézményünk korona vírus járvány elleni védekezésre vonatkozó szabályai a Bővebbenre kattintva érhetők el.
Kérjük az eljárásrend betartását!

Börzsönyi Tünde
igazgató      

 

Eljárásrend

a járvány elleni védekezés szabályairól 2021. november 29.-tól (módosítás)

 

Eljárásrendünk alapja az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szakképzésért Felelős Államtitkársága által kiadott

a 2021/2022. tanévben a szakképző Intézményekben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos eljárásrend.

 

I.       Az iskolába belépés szabályai:

·         A járványügyi helyzetre való tekintettel csak egészséges, tünetmentes állapotú tanuló, és dolgozó léphet az iskola területére. Belépéskor nem kötelező a lázmérés.

·         Koronavírus- gyanú vagy igazolt fertőzés esetén a tanuló (szülő), dolgozó köteles értesíteni az iskolát.

·         Bármilyen betegség miatt otthon maradt tanuló vagy dolgozó háziorvosi vagy kezelőorvosi igazolással jöhet újra az intézménybe.

·         A bejáratoknál és a közösségi terekben kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek gyakori használata javasolt.

·         A fertőtlenítők áthelyezése, rongálása, felesleges „kipancsolása” első esetben osztályfőnöki szintű büntetést von maga után!

·         Idegenek nem léphetnek az iskola területére, csak igazgatói engedéllyel az intézmény működésének fenntartása érdekében, és a járványügyi protokoll betartásával.

·         Maszk használata az iskola épületeiben, a folyosókon, a BÜFÉ-nél, a Titkárságon, Gazdasági irodában a szülők, a tanulók, dolgozók, külső vendégek számára is kötelező.

·         Az iskola kapui járványügyi és házirendi okokból a tanítási idő alatt zárva vannak.

·         Tilos a csoportosulás az iskola épületeiben, a közösségi terekben és az iskola előtti területen.

·         Iskolai programok esetén a rendezvényekre vonatkozó hatályos létszámszabályokat szigorúan be kell tartani. Az eseményen külső vendégek kizárólag védettségi igazolvánnyal és a járványügyi protokoll betartásával vehetnek részt.

·         A szülőkkel való kapcsolattartás során a személyes találkozó helyett telefont, e-mailt, Messengert és az E-Kréta /E-ellenőrző/ programot használjuk, erre ösztönözzük a szülőket is. Ha a személyes találkozó elengedhetetlen, akkor előzetes egyeztetés mellett, fertőtlenítéssel, rövid ideig és egy kijelölt helyen történik.

 

II.    Az iskola belső életének szabályozása

·         A takarítószemélyzet a napi takarítási rutinon kívül is folyamatosan fertőtleníti a sokak által érintett nyílászárókat, taneszközöket, mellékhelyiségeket, szükség szerint pótolja a fertőtlenítő és tisztasági felszerelést.

·         Az igazoltan Covid beteg tanulóról vagy dolgozóról a jelentést minden munkanapon 12.00-ig el kell küldeni a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre. Ennek felelőse az igazgatóhelyettes.

·         A tanulók a szünetekben kötelesek a tantermet elhagyni és, ha az időjárás engedi, az udvarra, szabad levegőre kimenni, de csoportosulni ott sem szabad. Rossz idő esetén a tanteremben maradhatnak az osztályok folyamatos szellőztetés mellett.

·         A tanítási órákon ügyelünk a megfelelő védőtávolságra. Maszk viselése az órákon lehetséges, de nem kötelező.

·         A folyosókon, a büfé előtti sorban állásnál, irodákban ügyintézés alkalmával kötelező maszkot viselni. A BÜFÉ környékét vásárlás után el kell hagyni.

·         A testnevelési órákat a szabadban tartjuk, amennyiben az időjárás engedi.

·         Iskolai ünnepségeinket, /Évnyitó, ballagás stb/ a szabadban tartjuk, vagy töröljük, és betartjuk az OT által kiadott létszámkorlátozást és egyéb járványügyi szabályokat.

·         Megerősített tanári ügyelet a szabályok betartatása érdekében.

·         Az iskolavédőnő minden osztályban előadást tart a higiénés szabályokról.

·         Amennyiben tanulók vagy dolgozók és családtagjaik külföldön tartózkodtak, az iskola erről  értesítendő, akkor is, ha nem rendeltek el karantént.

 

III. Kollégium és menza

·         A kollégiumban a fogadó nevelő köteles a tanulót egészségi állapotáról kikérdezni, és szükség szerint lázat mérni, az eltérést dokumentáljuk.

·         A kollégiumbana betegség-gyanús tanulók elkülönítésére külön betegszobát alakítunk ki, amelybe a többi tanuló nem léphet be.

·         Fertőzésgyanú esetén a szülőt és az iskolavezetést a lehető leggyorsabban értesíteni kell.

·         A konyhai és technikai dolgozók munkavégzés közben megfelelő védőfelszerelést viselnek. /Maszk, kesztyű, előírt ruházat./

 

IV. Teendők beteg gyermek vagy dolgozó esetén

·         Ha az iskolában tüneteket mutató tanulót találunk, elkülönítjük, értesítjük a szülőt és az iskolaorvost, és az orvos utasításai szerint járunk el. Kapcsolatfelvétel a beteg háziorvosával. Ha engedélyezett, a diákot szülői felügyelettel, személygépkocsival hazaengedjük.

·         Dolgozó fertőződése vagy annak gyanúja esetén a munkavállalót az intézményből kitiltjuk, a dolgozó felveszi a kapcsolatot háziorvosával, aki megteszi a szükséges lépéseket a hivatalos eljárásrend szerint.

·         Igazolt közvetlen fertőzés esetén értesíteni kell a területileg illetékes járványügyi hatóságot, azaz a megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatalát, és a KmASZC főigazgatóját.

·         A járvány ideje alatt azon tanulók iskolai hiányzását, akik hatósági karanténba kerülnek, vagy tartós betegség miatt a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartoznak, és erről szakorvosi igazolásuk van, igazoltnak tekintjük, és a tanuló otthona elhagyása nélkül az oktatókkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt az oktatásban.

·         Szülő írásban, alapos indokkal kérheti a távolmaradást. Előre nem meghatározott időtartamra történő szülői igazolás nem tekintendő automatikusan alapos indoknak. Minden ilyen kérelmet az intézményvezető jogosult mérlegelni és időszakonként felülvizsgálni.

·         A tanulók külső gyakorlati helyen való munkavégzése esetén a gyakorlati hely feladata a járványügyi

védekezés feltételeinek megfelelő munkakörnyezet kialakítása.

             Az eljárásrend a központi utasítások szerint módosulhat a járványügyi helyzet változásával.

 

Piliscsaba, 2021-11-29

        

                                                                                                                            Börzsönyi Tünde    
igazgató