2016. november 10., csütörtök 00:00

Szakgimnáziumi képzések

Iskolánkban 2016. szeptember 1-től, a szakképzés megváltozásának megfelelően párhuzamosan működnek kifutó rendszerben a korábbi szakközépiskolai (4 évfolyamos, érettségit adó), ill. szakiskolai (3 évfolyamos, virágkötő) képzések, valamint az új szakgimnáziumi (4 évfolyamos, érettségit adó) és szakközépsikolai (3 évfolyamos, szakmai) képzések. Az általános iskola elvégzése után jelentkezni csak az új képzésekre lehet, a kifutó képzéseket már nem lehet elindítani.

 

A szakgimnáziumi képzés keretében az érettséggivel együtt a végzett tanulók szakképesítéshez is jutnak:

 • a mezőgazdasági gépésztechnikusok agrárvállakozó,
 • az erdésztechnikusok természetvédelmi munkatárs.

 

Érettségire épülő képzéseink keretében jelentkezni lehet három technikusi képzésre, amelyek elkezdésének alapfeltétele az érettségi vizsga megléte. Ezeket korábban, pl. iskolánkban a 4 éves érettségit adó képzéseken megszerzett (2016. szeptember 1-jén vagy később induló) ágazati szakképzéssel 1 év, ennek hiányában 2 év alatt lehet elvégezni.

Kategória: KÉPZÉSEK
2016. november 10., csütörtök 00:00

Szakközépiskolai képzések

Iskolánkban 2016. szeptember 1-től, a szakképzés megváltozásának megfelelően párhuzamosan működnek kifutó rendszerben a korábbi szakközépiskolai (4 évfolyamos, érettségit adó), ill. szakiskolai (3 évfolyamos, virágkötő) képzések, valamint az új szakgimnáziumi (4 évfolyamos, érettségit adó) és szakközépsikolai (3 évfolyamos, szakmai) képzések. Az általános iskola elvégzése után jelentkezni csak az új képzésekre lehet, a kifutó képzéseket már nem lehet elindítani.

Az új szakközépiskolai (vagyis 3 éves, érettségit nem adó) képzés elvégzése után be lehet íratkozni 2 éves, érettségit adó képzésre.

Kategória: KÉPZÉSEK
2016. november 08., kedd 00:00

Családi gazdálkodó

A képzés alapvető jellemzői

 • A szakképesítés azonosító száma: 34 814 01
 • Szakképesítés megnevezése: Családi gazdálkodó
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
 • A képzés megkezdésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség
 • Az elméleti képzési idő aránya: 30%, a gyakorlati képzési idő aránya: 70%.
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
  • 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
  • 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
6130 Vegyes profilú gazdálkodó Őstermelő
5242 Házvezető Gazdaasszony, Falusi vendéglátó
5129 Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozású Áru-előkészítő
3512 Hivatásos nevelőszülő, főállású anya Nevelőszülő
2312 Szociális munkás és tanácsadó Házi szociális munkás, Családgondozó
5115 Piaci, utcai árus Piaci, utcai zöldséges
5223 Házi gondozó Házi ápoló
9237 Háztartási alkalmazott Háztartási alkalmazott

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
A családi gazdálkodó a családi gazdálkodási rendszerben, elsősorban őstermelői körülmények között megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a gazdasági és egyéb háziállatok tartásával, gondozásával, a termékek értékesítésre előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos munkákat. Intézkedik a készletek, ételek, italok, takarmányok, vegyszerek stb. beszerzéséről, tárolásáról.
Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére.
Egyéneknek, családok, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek- és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • állattartás, növénytermesztés, kertészet mennyiségi, minőségi és gazdaságos rendszerét megtervezni, a feladatokat végrehajtani,
 • mezőgazdasági és egyéb, a ház körül, a gazdaságban megtermelt árukat saját felhasználásra és eladásra előkészíteni, árusítani,
 • kulturált életvitelt folytatni,
 • családban, háztartásban előforduló ruhajavításokat, tisztításokat elvégezni, egyszerűbb ruhadarabokat megvarrni, kézimunkát készíteni,
 • családi pénzügyi tervet készíteni,
 • konyhai, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni,
 • szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni,
 • pályázatokat előkészíteni,
 • állategészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani,
 • bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet,
 • gondozni a virágoskertet és a háziállatokat,
 • termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni,
 • ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint speciális étrendi igényeknek megfelelő, diabetikus, vegetáriánus ételeket elkészíteni,
 • gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat gyűjteni, felhasználni,
 • árubeszerzést végezni,
 • szakhatóságokkal kapcsolatot tartani,
 • a családi étkezésekhez teríteni, ételt, italt felszolgálni,
 • gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról,
 • háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni,
 • munka- és környezetvédelmi szabályokat betartani,
 • dokumentációt vezetni,
 • készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani,
 • háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni,
 • csecsemő- és gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni,
 • segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák végzésével,
 • szelektív szemétgyűjtést megvalósítani,
 • lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni,
 • textíliák mosását, javítását végezni.

Kapcsolódó szakképesítések:

 • Családellátó
 • Állattartó szakmunkás
 • Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
 • Gazda
 • Halász, haltenyésztő
 • Lovász
 • Mezőgazdasági technikus

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai

azonosító száma megnevezése
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11033-12 Család- és háztartásellátás
11034-16 Üzemgazdaság, ügyvitel
11036-16 Napi tevékenységek
11038-12 Kreatív textilfeldolgozás
11039-16 Mezőgazdasági termelés és feldolgozás

A Foglalkoztatás I. modul tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven, egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni, valamint a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.


A Foglalkoztatás II. modul profiljába tartoznak a következő feladatok:

 • Munkaviszonyt létesít
 • Alkalmazza a munkaerő piaci technikákat
 • Feltérképezi a karrierlehetőségeket
 • Vállalkozást hoz létre és működtet
 • Motivációs levelet és önéletrajzot készít
 • Diákmunkát végez

 

Kategória: KÉPZÉSEK
2016. november 07., hétfő 00:00

Gazda

A képzés alapvető jellemzői

 • A szakképesítés azonosító száma: 34 621 01
 • Szakképesítés megnevezése: Gazda
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
 • A képzés megkezdésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség.
 • Az elméleti képzési idő aránya: 40%, a gyakorlati képzési idő aránya: 60%
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
  • 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
  • 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
6130 Vegyesprofilú gazdálkodó Állat- és növénytermesztő
6130 Önálló gazda
6130 Őstermelő

 

 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • talaj-előkészítést, vetést végezni,
 • a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni,
 • növényápolást végezni,
 • élelmezési célra termesztett növényt betakarítani, tárolni,
 • takarmánynövényt betakarítani, tartósítani, tárolni,
 • gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni,
 • tartástechnológiai feladatokat végrehajtani,
 • állatot takarmányozni,
 • állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani,
 • állatot szaporítani,
 • gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni,
 • környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni,
 • kereskedelmi tevékenységet végezni,
 • vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni,
 • önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni,
 • alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni.

Kapcsolódó szakképesítések:

 • Aranykalászos gazda
 • Mezőgazdasági munkás
 • Biogazdálkodó
 • Állattartó szakmunkás
 • Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
 • Családi gazdálkodó
 • Halász, haltenyésztő
 • Lovász
 • Mezőgazdasági technikus

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai

azonosító száma megnevezése
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
10997-16 Állattartás
10998-16 Növénytermesztés
10999-16 Kertészeti alapok
11000-16 Mezőgazdasági géptan
11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
11002-12 Gazda kiegészítő tevékenységei

A Foglalkoztatás I .modul tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven, egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni, valamint a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.
A Foglalkoztatás II. modul profiljába tartoznak a következő feladatok:

 • Munkaviszonyt létesít
 • Alkalmazza a munkaerő piaci technikákat
 • Feltérképezi a karrierlehetőségeket
 • Vállalkozást hoz létre és működtet
 • Motivációs levelet és önéletrajzot készít
 • Diákmunkát végez
Kategória: KÉPZÉSEK
2016. november 07., hétfő 00:00

Erdésztechnikus

A képzés alapvető jellemzői

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 623 02
 • Szakképesítés megnevezése: Erdésztechnikus
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Az elméleti képzési idő aránya: 60%, a gyakorlati képzési idő aránya: 40%.
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
  • 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra,
  • 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3132 Erdő- és természetvédelmi technikus Kerületvezető erdész Beosztott erdész Kerületvezető vadász Beosztott vadász
6211 Erdészeti foglalkozású Erdőművelő
6212 Fakitermelő (favágó) Fakitermelő
6220 Vadgazdálkodási foglalkozású Vadász-vadtenyésztő

 

 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

 • Az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén középfokú végzettséget igénylő munkakörök, középszintű vezetői feladatok ellátása.
 • Együttműködés a munkahelyi vezetőkkel, közreműködés szakmai feladatok végrehajtásában, vállalkozók, beosztottak munkájának szervezése, irányítása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az erdei ökoszisztéma élő tényezőit feltárni,
 • termőhely-feltárást végezni,
 • szaporítóanyagot előállítani,
 • erdősítést végezni,
 • erdőművelési munkákat végezni,
 • erdővédelmi feladatokat ellátni,
 • fakitermelést végezni, irányítani,
 • a munkavédelmi előírásokat betartani,
 • egyéb erdőhasználati tevékenységet végezni,
 • erdő- és fatömegbecslést végezni,
 • erdőgazdasági gépeket üzemeltetni és karbantartani,
 • területellenőrzést végezni,
 • vadvédelmi és vadgazdálkodási feladatokat ellátni, szervezni,
 • az élőhely fejlesztéséről gondoskodni,
 • vadásztatni és vadásztatást szervezni,
 • vadgazdálkodási vadászati berendezéseket létesíteni és karbantartani,
 • vadtenyésztést, vadbefogást végezni,
 • vadkárelhárítási feladatokat ellátni és szervezni,
 • a vadászati, vadgazdálkodási technikai eszközöket karbantartani,
 • a vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos adminisztrációt elvégezni, és nyilvántartásokat vezetni,
 • természetvédelmi feladatokat ellátni.

Kapcsolódó szakképesítések:

 • Erdészeti szakmunkás
 • Vadgazdálkodási technikus

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai

azonosító száma megnevezése
11600-16 Erdészeti alapismeretek
11624-16 Természetvédelmi alapok
10967-12 Erdőművelés
10968-12 Erdőhasználat
11601-16 Vadgazdálkodás
11602-16 Erdészeti géptan
10972-12 Erdőbecslés, erdőrendezés
11603-16 Erdészeti üzemgazdaság
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.

 A Foglalkoztatás I. modul célja, hogy a tanuló idegen nyelven képes legyen az alábbi feladatokat elvégezni:

 • bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással);
 • alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt;
 • szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír;
 • állásinterjún részt vesz;
 • munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik;
 • idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti munkát végez;
 • munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése, használata.

A Foglalkoztatás II. modul profiljába tartoznak a következő feladatok:

 • Munkaviszonyt létesít
 • Alkalmazza a munkaerő piaci technikákat
 • Feltérképezi a karrierlehetőségeket
 • Vállalkozást hoz létre és működtet
 • Motivációs levelet és önéletrajzot készít
 • Diákmunkát végez

 

Kategória: KÉPZÉSEK
2016. november 07., hétfő 00:00

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

A képzés alapvető jellemzői

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01
 • Szakképesítés megnevezése: Erdészeti és vadgazdálkodási technikus
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképző évfolyamok száma: 2
 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Az elméleti képzési idő aránya: 40%, a gyakorlati képzési idő aránya: 60%.
 • Az iskolai rendszerben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3132 Erdő- és természetvédelmi technikus Kerületvezető erdész Beosztott erdész Kerületvezető vadász Beosztott vadász
6211 Erdészeti foglalkozású Erdőművelő
6212 Fakitermelő (favágó) Fakitermelő
6220 Vadgazdálkodási foglalkozású Vadász-vadtenyésztő

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

Az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén szükséges kompetenciákkal rendelkezik és alkalmas középfokú végzettséget igénylő munkakörök ellátására. Ezeken a területeken alkalmas középszintű vezetői feladatok ellátására, vagy vállalkozóként önálló munkavégzésre illetve annak megszervezésére.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • együttműködni a munkahelyi vezetővel,
 • közreműködni a vállalati feladatok elvégzésében,
 • irányítani a rábízott dolgozók munkáját.

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai

azonosítója megnevezése
10966-12 Erdészeti és vadgazdálkodási alapismeretek
10967-12 Erdőművelés
10968-12 Erdőhasználat
10969-12 Vadászat
10970-12 Vadgazdálkodás
10971-12 Erdőgazdasági géptan
10972-12 Erdőbecslés, erdőrendezés
10973-12 Erdészeti gazdálkodás, vezetés, szervezés
11498-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

 A Foglalkoztatás I. modul célja, hogy a tanuló idegen nyelven képes legyen az alábbi feladatokat elvégezni:

 • bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással);
 • alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt;
 • szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír;
 • állásinterjún részt vesz;
 • munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik;
 • idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti munkát végez;
 • munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése, használata.

A Foglalkoztatás II. modul profiljába tartoznak a következő feladatok:

 • Munkaviszonyt létesít
 • Alkalmazza a munkaerő piaci technikákat
 • Feltérképezi a karrierlehetőségeket
 • Vállalkozást hoz létre és működtet
 • Motivációs levelet és önéletrajzot készít
 • Diákmunkát végez
Kategória: KÉPZÉSEK
2016. november 07., hétfő 00:00

Erdészeti gépésztechnikus

A képzés alapvető jellemzői

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 521 02
 • Szakképesítés megnevezése: Erdészeti gépésztechnikus
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség.
 • Az elméleti képzési idő aránya: 50%, a gyakorlati képzési idő aránya: 50%.
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
  • 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
  • 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 • Erdészeti gépésztechnikus
 • Erdei tuskózógép-kezelő
 • Erdészeti felkészítőgép kezelője
 • Erdészeti gépész
 • Erdészeti motorfűrészkezelő
 • Erdészeti rakodógép kezelője
 • Erdőművelési gépkezelő
 • Faaprítógép-kezelő
 • Fakitermelő gépész
 • Fakitermelő gép kezelője
 • Láncfűrész-kezelő
 • Traktorvezető

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

 • Részt vesz az erdészeti géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök kiválasztásában, üzemeltetésében, karbantartásában és javításában. Erdészeti vállalatoknál, vállalkozásoknál, szolgáltató részlegeknél üzembe helyezi és átadja az új vagy felújított gépeket, irányítja az erdőgazdasági tevékenységet végző gépcsoportok munkáját.
 • Előkészíti, előkészítteti a gépeket az előírt követelmények szerinti feladatok ellátásához. Végzi és szervezi az üzemzavarok feltárását, kivizsgálását és megszüntetését.
 • Gondoskodik a termeléshez szükséges anyagok és a megtermelt erdei termékek, alapanyagok szállításáról, tárolásáról.
 • Irányítja, végrehajtja az erdészeti termelés gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket. Kapcsolatot tart az ügyféllel.
 • Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat, valamint az erdészeti gépek kezelésére, üzemeltetésére, javítására vonatkozó Erdészeti Biztonsági Szabályzat előírásait.
 • A vállalkozást a jogszabályoknak megfelelően működteti, fejlesztéseinek finanszírozásához felkutatja, kiválasztja, igénybe veszi a megfelelő forrásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a feladatai elvégzéséhez szükséges erdőgazdasági műszaki erőforrásokat az erdőgazdasági termelés gépeit, valamint az ehhez szükséges adaptereket kiválasztani,
 • talajművelést, tápanyagpótlást, vetést, ültetést, palántázást, csemetekerti növényápolást elvégezni,
 • végrehajtani a csemete kiemelést, a vermelést, valamint egyéb csemetekerti feladatokat,
 • elvégezni a fakitermelési feladatokat kézi és gépi eszközökkel,
 • elvégezni a vágástakarítást, a bozótirtást, a tuskózást, valamint a tuskó kiemelést,
 • motorfűrésszel, döntési, gallyazási és darabolási feladatokat ellátni,
 • választékolást pontosan végrehajtani,
 • közelítést végrehajtani csörlős, traktoros és egyéb közelítő géppel,
 • szállítási feladatokat végezni és egyéb vágástéri faanyagmozgató gépeket üzemeltetni,
 • a kérgező, hasító, aprító felkészítő gépeket (üzemeltetni),
 • erdészeti rakodó gépekkel faanyagot mozgatni, rakodási feladatokat végrehajtani,
 • a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket kezelni,
 • az erdőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel bevizsgálni, hibabehatárolást végezni,
 • szerkezeti egységek, alkatrészek hibafelvételezését elvégezni,
 • javítási, karbantartási dokumentációt értelmezni, készíteni és vezetni,
 • karbantartási, javítási ütemtervet készíteni, javaslatot tenni az erdőgazdasági termelés gépeinek és erőforrásainak javítására, felújítására,
 • ellenőrizni az erdőgazdasági gépek funkcionális működését és átadni az üzemeltetőnek,
 • irányítani és végrehajtani az erdőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását,
 • irányítani az erdőgazdasági munkálatokat, biztosítani a műszaki feltételeket,
 • betartani és betartatni az erdőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetése és javítása során a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat, valamint az Erdészeti Biztonsági Szabályzatot,
 • piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani és működtetni a vállalkozását,
 • meghatározni termékei, szolgáltatásai árát, értékesítésének folyamatát,
 • adott vállalkozás tervezéséhez, működtetéséhez hatékony analitikus nyilvántartási rendszert kialakítani, működtetni,
 • mezőgazdasági termelési folyamatokhoz elő-, utó- és közbülső kalkulációt végezni,
 • a termék előállítási, szolgáltatási folyamat anyag-, eszköz- és élőmunka igényét meghatározni.

Kapcsolódó szakképesítések:

 • Élelmiszeripari gépésztechnikus
 • Mezőgazdasági gépész
 • Mezőgazdasági gépésztechnikus

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai

azonosító száma megnevezése
10925-16 Agrárműszaki alapok
11510-16 Erdőgazdasági erőforrások
10976-16 Erdőgazdasági termelés gépei
10977-16 Gépek üzemeltetése az erdőgazdaságban
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11600-16 Erdészeti alapismeretek
11906-16 Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek

 A Foglalkoztatás I. modul célja, hogy a tanuló idegen nyelven képes legyen az alábbi feladatokat elvégezni:

 • bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással);
 • alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt;
 • szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír;
 • állásinterjún részt vesz;
 • munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik;
 • idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti munkát végez;
 • munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése, használata.

A Foglalkoztatás II. modul profiljába tartoznak a következő feladatok:

 • Munkaviszonyt létesít
 • Alkalmazza a munkaerő piaci technikákat
 • Feltérképezi a karrierlehetőségeket
 • Vállalkozást hoz létre és működtet
 • Motivációs levelet és önéletrajzot készít
 • Diákmunkát végez

 

Kategória: KÉPZÉSEK
2016. november 07., hétfő 00:00

Mezőgazdasági gépésztechnikus

A képzés alapvető jellemzői

 • A szakképesítés azonosító száma: 54 521 05
 • Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági gépésztechnikus
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
 • A képzés megkezdésének feltétele: érettségi végzettség.
 • Az elméleti képzési idő aránya: 50%, a gyakorlati képzési idő aránya: 50%.
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
 • 5 évfolyamos képzés esetén, a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
 • 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

 

 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3116 Gépésztechnikus Mezőgazdasági gépésztechnikus
8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője
 • Fejő- és tejkezelőgép kezelője
 • Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője
 • Mezőgazdasági kotrógépkezelő
 • Mezőgazdasági rakodógép kezelő
 • Növényvédő gépész
 • Önjáró betakarítógép kezelője
 • Talajjavítási gépkezelő
 • Talajtisztító gépkezelő
 • Traktorvezető
 • Vegyszeres növényvédő gép kezelője
 • Cséplőgépkezelő
 • Csíráztató-gépkezelő
 • Mezőgazdasági, erdőgazdasági növényvédő gép kezelője
 • Erdészeti motorfűrészkezelő
6130 Vegyes profilú gazdálkodó
 • Állat- és növénytermesztő
 • Ökogazda
 • Önálló gazda
 • Őstermelő

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

 • Részt vesz az agrárágazati géprendszerek, gépek, berendezések, eszközök kiválasztásában, üzemeltetésében, karbantartásában és javításában. Mezőgazdasági vállalatoknál, vállalkozásoknál, szolgáltató részlegeknél üzembe helyezi és átadja az új, felújított gépeket, irányítja a mezőgazdasági tevékenységet végző gépcsoportok munkáját.
 • Előkészíti, előkészítteti a gépeket az előírt, az agrotechnikai követelmények szerinti feladatok ellátásához. Végzi, szervezi az üzemzavarok, az agrotechnikai követelmények szerinti minőségi munkavégzés problémáinak feltárását, kivizsgálását és megszüntetését.
 • Gondoskodik a termeléshez szükséges anyagok és a megtermelt élelmiszerek, alapanyagok szállításáról, tárolásáról.
 • Irányítja, végrehajtja a mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, kertészet, állattartás) gépi munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket. Kapcsolatot tart az ügyféllel.
 • A vállalkozást a jogszabályoknak megfelelően működteti, fejlesztéseinek finanszírozásához felkutatja, kiválasztja, igénybe veszi a megfelelő forrásokat.
 • Betartja és betartatja a munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat, valamint a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat előírásait.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a feladat elvégzéséhez szükséges agrárműszaki erőforrásokat a mezőgazdasági termelés gépeihez, valamint az adaptereket kiválasztani,
 • tápanyagpótlást végezni,
 • talajművelést végezni,
 • vetés, ültetés és palántázás munkáit végrehajtani,
 • a növényápolást elvégezni,
 • végrehajtani a takarmány-betakarítás munkáit,
 • a gabona és az ipari növény betakarítására,
 • gumós-, gyümölcs és zöldségnövények betakarítására,
 • mezőgazdasági anyagmozgatást végezni,
 • földutat építeni és karbantartani,
 • tisztító-, szárító- és manipuláló berendezéseket üzemeltetni,
 • raktározási munkákat végezni,
 • takarmány-előkészítő gépet, berendezést üzemeltetni,
 • állattartásban etető-, itató- és trágyaeltávolító berendezést, gépet üzemeltetni,
 • fejő és tejkezelő gépet üzemeltetni,
 • mezőgazdasági gép, gépegység állapotát diagnosztikai eszközökkel meghatározni, hibabehatárolást végezni,
 • szerkezeti egységek, alkatrészek hiba felvételezését elvégezni,
 • javítási, karbantartási dokumentációt értelmezni, készíteni és vezetni,
 • karbantartási, javítási ütemtervet készíteni, javaslatot tenni a tervezett felújításra,
 • a mezőgazdasági termelés gépeinek és erőforrásainak karbantartására, javítására, felújítására,
 • ellenőrizni a gép funkcionális működését és átadni az üzemeltetőnek,
 • irányítani a mezőgazdasági termelés gépeinek üzemeltetését, üzemfenntartását,
 • a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket kezelni,
 • kapcsolatot tartani az ügyfelekkel,
 • szervezési és vezetési feladatokat ellátni,
 • piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani és működtetni a vállalkozást,
 • meghatározni termékei, szolgáltatási árát, értékesítésének folyamatát,
 • adott vállalkozás tervezéséhez, működtetéséhez hatékony analitikus nyilvántartási rendszert kialakítani, működtetni,
 • mezőgazdasági termelési folyamatokhoz elő-, utó- és közbülső kalkulációt végezni,
 • a termék-előállítási, szolgáltatási folyamat anyag, eszköz és élőmunka igényét meghatározni,
 • betartani és betartatni az agrárágazat gépeinek üzemeltetése, javítása során a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat és a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat vonatkozó előírásait.

Kapcsolódó szakképesítések:

 • Élelmiszeripari gépésztechnikus
 • Erdészeti gépésztechnikus
 • Mezőgazdasági gépész

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai

azonosító száma megnevezése
10925-16 Agrárműszaki alapok
10975-16 Agrárműszaki erőforrások
11049-16 Mezőgazdasági termelés gépei
11050-16 Gépek üzemeltetése a mezőgazdaságban
11908-16 Mezőgazdasági ismeretek
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
11906-16 Agrárvállalkozási, kereskedelmi ismeretek

 A Foglalkoztatás I. modul célja, hogy a tanuló idegen nyelven képes legyen az alábbi feladatokat elvégezni:

 • bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással);
 • alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt;
 • szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír;
 • állásinterjún részt vesz;
 • munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik;
 • idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti munkát végez;
 • munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése, használata.

A Foglalkoztatás II. modul profiljába tartoznak a következő feladatok:

 • Munkaviszonyt létesít
 • Alkalmazza a munkaerő piaci technikákat
 • Feltérképezi a karrierlehetőségeket
 • Vállalkozást hoz létre és működtet
 • Motivációs levelet és önéletrajzot készít
 • Diákmunkát végez

 

Kategória: KÉPZÉSEK
2016. november 07., hétfő 00:00

Európai Hulladékcsökkentési Hét

Európai Hulladékcsökkentési Hét 

November 19.-től

Tudj meg többet a szelektalok.hu oldalon!

Kategória: Ökosuli
2016. november 07., hétfő 00:00

Erdészeti szakmunkás

A képzés alapvető jellemzői

 • A szakképesítés azonosító száma: 34 623 01
 • Szakképesítés megnevezése: Erdészeti szakmunkás
 • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
 • A képzés megkezdésének feltételei: alapfokú iskolai végzettség.
 • Az elméleti képzési idő aránya: 40%, a gyakorlati képzési idő aránya: 60%.
 • Szintvizsga: kötelező.
 • Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
  • 3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra,
  • 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
6211 Erdészeti foglalkozású Erdészsegéd
6212 Fakitermelő (favágó) Erdészeti munkás, láncfűrészkezelő
8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője Erdészeti felkészítőgép kezelője
Erdészeti motorfűrész kezelő
Erdészeti rakodógép kezelője
Erdőművelési gépkezelő
Faaprítógép-kezelő

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

Erdő- és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó, technikusi képzettséget nem igénylő, erdő- és vadgazdálkodás számára szükséges biológiai és széleskörű műszaki, gyakorlati ismereteket és önálló munkavégzést igénylő terület.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • fakitermelési műveleteket elvégezni,
 • erdőművelési feladatokat megoldani,
 • vállalkozást indítani, működtetni,
 • motorfűrészeket, motoros adaptereket kezelni,
 • erő- és munkagépeket kezelni, karbantartani,
 • a munkavédelmi előírásokat betartani,
 • közelítőgépeket, rakodógépeket, felkészítőgépeket kezelni,
 • felismerni a legfontosabb fa- és cserjefajokat,
 • vadgazdálkodási berendezéseket készíteni, vadetetést végezni.

 

Kapcsolódó szakképesítések

 • Erdőművelő
 • Fakitermelő
 • Motorfűrész-kezelő
 • Lakott-területi fakitermelő
 • Erdésztechnikus
 • Vadgazdálkodási technikus

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai

azonosító száma megnevezése
11840-16 Növénytani ismeretek
11851-16 Vállalkozási ismeretek
10980-12 Gallyazás, darabolás
10981-12 Fakitermelés
10982-12 Erdőművelés
10983-12 Erdészeti és vadászati alapismeretek
10984-16 Erő- és munkagépek, faanyagmozgatás
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.

A Foglalkoztatás I. modul tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven, egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölteni, valamint a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.

A Foglalkoztatás II. modul profiljába tartoznak a következő feladatok:

 • Munkaviszonyt létesít
 • Alkalmazza a munkaerő piaci technikákat
 • Feltérképezi a karrierlehetőségeket
 • Vállalkozást hoz létre és működtet
 • Motivációs levelet és önéletrajzot készít
 • Diákmunkát végez

 

 

Kategória: KÉPZÉSEK